Dersonom Modül Detayları

Dersonom Modüller


Kayıt Modülü

Kayıt Modülü

Kayıt menüsü üç başlık altında toplanmıştır.

ÖĞRENCİ KAYIT
Kesin Kayıt;

Öğrenci ve Veli kayıtları yapılır. Öğrencinin tüm yakın bilgileri, ödeme bilgileri, devamsızlık, sınav sonuçları, ders programı, kayıt evrak bilgileri, Rehberlik sonuçları bu modül aracılığı ile takip edilebilir. Aynı zamanda öğrenci fotoğrafları kayıt anında Webcam veya dijital kameralardan anında yüklenebileceği gibi toplu olarak da aktarılabilir. Toplu öğrenci aktarma işlemleri de yine bu bölümden yapılabilir.

Ön Kayıt

Kuruma kayıt görüşmesi için gelen öğrenci ve veli kayıtları bu menüden yapılmaktadır. Bu öğrenciler programa ön kayıt olarak kayıt edilerek yapılan kayıt görüşme detayları da programa işlenebilir. Bu şekilde program içinde yetkisi olan kişiler günlük olarak görüşmeye gelen öğrenci sayılarını ve yapılan görüşme detaylarını görebilirler. Ön kayıt olarak programa kayıt edilen öğrenciler daha sonra tek tuş ile kesin kayıta aktarılabilir. İstenirse kurumunuzun web sayfası üzerinden de ön kayıt alınabilir.Web sayfanızdan alınan ön kayıtlar programın içine otomatik olarak aktarılmaktadır.

Bursluluk Kayıt;

Kurumda yapılan sınavlara katılmak için gelen öğrencilerdir. Bu öğrencilere çeşitli gruplar açılarak bu açılan grupların altına kayıt edilebilir. İstenirse kurumunuzun web sayfası üzerinden de aday kayıt alınabilir. Web sayfanızdan alınan aday kayıtlar programın içine otomatik olarak aktarılmaktadır. Aynı gün içinde yapacağınız farklı seanslara da katılım web sayfası üzerinden alınabilir.


ÖĞRETMEN KAYIT

Öğretmenlerin kayıtları ve öğretmen paneline ulaşım için sisteme tanımlanmaları bu bölümden yapılmaktadır. Öğretmenin detay bilgileri (adres, telefon vs.) işlenebileceği gibi maaş takipleri de yapılabilir. Öğretmen fotoğrafları da toplu olarak aktarılabileceği gibi Webcam veya dijital kameralar ile de programa aktarılabilir.


PERSONEL KAYIT

Personellerin kayıtları ve Dersonom sistemine ulaşım için tanımlanmaları bu bölümden yapılmaktadır. Personellerin detay bilgileri (adres, telefon vs.) işlenebileceği gibi maaş takipleri de yapılabilir. Personellerin fotoğrafları da toplu olarak aktarılabileceği gibi Webcam veya dijital kameralar ile de programa aktarılabilir.

Muhasebe Modülü

Muhasebe Modülü

Muhasebe modülü, muhasebe departmanının gelir ve gider takiplerini etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Modül, günlük kasa hareketlerinin kaydedilmesi, öğrenci senetlerinin düzenlenmesi ve baskısı, tahsilat alımlarıyla birlikte makbuz basımı gibi işlemleri kolaylıkla yapma imkanı sunar. Ayrıca, fatura tasarımı ve baskısıyla beraber, tekli/toplu e-faturalaştırma, ürün hizmet alış faturalarının cari sistemi ile beraber girilebilmesi de bu modül üzerinden gerçekleştirilir.

e-Arşiv e-Fatura entegrasyonu ile ister tekli faturalarınızı, isterseniz de tahsilatlardan toplu faturalandırma sistemlerini kullanarak, yüzlerce fatura bir kaç saniye içinde velilere ulaştırabilirsiniz. Bu işlemler için ayrı bir yazılım kullanmak zorunda kalmazsınız. e-Fatura entegrasyonunu, entegratör iş ortağımızla birlikte Dersonom sisteminden anında başlatabilirsiniz.

Gelir-gider takibinin ayrıntılı bir şekilde yapılabilmesi için bütçe yapma özelliği sunan modül, muhasebe süreçlerini daha sistematik hale getirir. Bunun yanı sıra, burs alan öğrencilerin takibi ve muhasebeleştirilmesi konusunda otomatik işlemler sağlayarak zaman tasarrufu sağlar.

Birden çok kasa ve masraf merkezi tanımlamaları kullanılarak elde edilebilen ayrıntılı raporlar ve analizler, muhasebe departmanına kapsamlı bilgiler sağlayarak, yönetim için karar destek süreçlerine mükemmel yön verir. Dersonom Muhasebe modülü, muhasebe işlemlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.

CRM Modülü

CRM Modülü

Hazırlanan bütçe ile kayıt edilmesi gereken öğrenci sayısı ve sözleşme tutarları programa işlenerek ANLIK olarak mali durumun kontrolü izlenebilir. Ayrıca ön kayıt olarak yapılan öğrenci kayıtlarının sayısı, görüşülme detayları görüntülenerek, görüşme yapan CRM personelinin performansı ölçülerek, iş atamaları kolaylıkla oluşturulabilir. Sınıflar bazında günlük ve aylık olarak yapılan öğrenci kayıt sayıları, sözleşme tutarları, peşinat tutarları, tahsilat ve kalan borç miktarları da yine ANLIK olarak görülebilir.

Personel Modülü

Personel Modülü

Kurumunuzda çalışan personellerin kayıtlarının ve takibinin yapıldığı modüldür. Personellere aylık, yıllık maaş sözleşmelerini bu modülden girebilir, sistemde yaptıkları iş ve işlemleri, devamsızlıklarını takip edebilirsiniz. Personel bazında ve toplu günlük, aylık ve yıllık performans raporlarını izleyebilirsiniz. Kat görevlisi, temizlik görevlisi gibi personeller haricinde sisteme giriş yapacak personellerin kullanıcı türleri ve yetkileri de bu modülle birlikte kurumunuz sistem yöneticileri tarafından sağlanmaktadır.

Öğretmen Modülü

Öğretmen Modülü

Öğretmenlerinizi bu modülden sisteme branşı ve çalıştığı bölümle birlikte kaydedebilirsiniz; aylık, yıllık maaş sözleşmelerini girebilir, sistemde yaptıkları iş ve işlemleri, devamsızlıklarını takip edebilirsiniz. Öğretmenlerinizin ders planlarını, katıldıkları ve verecekleri etütleri, devamsızlık bilgileri gibi verileri günlük, aylık ve yıllık performans raporları olarak anlık izleyebilirsiniz.

Dersonom Mobil Öğretmen modülüne giriş yapan öğretmenleriniz; haftalık ve günlük ders-etüt planlarını görebilir, sorumlu olduğu öğrencilerin yoklama girişlerini, kendi öğretmen düşüncelerini, ödev girişini ve sonuçlarını sisteme tanımlayabilir, sınav sonuçlarını, rehberik değerlendirme sonuçlarını, notlarını görebilirler.

Bu işlemleri ister web tabanlı isterse de tabletten veya telefondan her yerden her zaman kullanabilirler.

Devamsızlık Modülü

Devamsızlık Modülü

İster öğretmenlerinizin cep telefonlarından girebildikleri mobil yoklama alma sistemiyle, ister sistemimize online bağlanan yüz tanıma / parmak izi / turnike yoklama alma sistemiyle, isterseniz de personel tarafından Dersonom'a girilen yoklama girişiyle öğrencilerinizin ve personellerinizin devam durumlarını anlık olarak takip edebilir, anlık olarak velilere bildirim ve SMS gönderimi sağlayabilirsiniz.

Şube bazlı, öğrenci bazlı, ders bazlı devamsızlık raporlarıyla öğrenci sürekliliğini detaylı biçimde analiz edebilirsiniz. Ayrıca sistem öğrenci ve öğretmenlerin etüt katılımlarının da sisteme kolayca girişini sağlar. Yöneticilerin etüt ücretlendirmesi politikasını kontrol edebilmesini ve ders devam durumlarını görebilmesini de sağlar.

Planlama Modülü

Planlama Modülü

Kurumunuzun öğretmenlerin ve şubelerin dönemsel ve haftalık çalışma takvimlerinin planlandığı ve raporlandığı modüldür.

Kurumun/Okulun günlük ders sayısı, ders başlama saati, ders süresi, teneffüs, öğle arası gibi genel çalışma ayarlarını bir kez girilmesi yeterlidir. Bu girilen ayarlar sistem tarafından tüm eğitim-öğretim yılına otomatik olarak oluşturulur.

Yıllık takvime göre, öğretmenlerin haftalık olarak çalışma planları girilebilir. Plan girerken Ders, Etüt, Rehberlik, Canlı Ders, Sınav Saati, Nöbet Saati, Veli Görüşme Saati gibi atamalar yapabilir. Tanımlanan haftalık planlarda kopyalama, silme ve öğretmen değişiklik işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Girilen tüm planların haftalık veya çarşaf liste şeklinde raporları alınabilir.

Sınav Modülü

Sınav Modülü

TYT, AYT, YKS, LGS, Seviye Tespit Sınavı, Konu Tarama, Ünite Tarama ve Özel Sınavlar (birkaç dersten aynı anda) gibi istediğiniz sınav türlerine göre sınav hazırlanabilir. Tüm derslerin Ünite - Konu - Kazanımları sistemde hazır yüklü olduğu için analizleri işlemek son derece kolaydır. Kaznımlar elle giriş yapılabildiği gibi, excelden dosyasından da aktarmak mümkündür.

Ortak Sınav Uygulama Menüsü ile sistemde yer alan hazır sınavlara katılma imkânı ile sınav tanımlamaya gerek kalmadan hızlıca sonuçlar alınabilir. Ayrıca Cevap Anahtarlarını Optik Cevap Kağıdından içeri alma imkânı da vardır. Her marka ve model optik okuyucu ile tam uyumludur. Hatalı Kodlanan formlar, mükerrer kodlanan formlar gibi düzeltmesi zaman alan işlemleri otomatik kendisi düzeltir. Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖSYM yönetmeliklerine tam uyumludur.

Ölçme Değerlendirme Modülü

Ölçme Değerlendirme Modülü

Kurumda öğrencilere uygulayacağınız TYT, AYT, YKS, LGS, Seviye Tespit Sınavı, Konu Tarama, Ünite Tarama ve Özel Sınavlar (birkaç dersten aynı anda gibi) sonrasında, Öğrenci, Öğretmen, Sınıf, Grup, Okul-Kurum başarısını, Ders, Ünite, Konu ve Öğrenme Alanları bazında, bilimsel kriterlere göre değerlendirir.

Sınavların değerlendirilmesi sonrasında; Öğrenci, Öğretmen, Sınıf, Grup, Okul=Kurum bazında NET ve PUAN sıralı başarı listeleri, Ders, Ünite, Konu, Soru bazında Analizler, Madde Analizi, Sınavlar Arası Karşılaştırma Tabloları, Öğrenci Sonuç Karneleri gibi yüzlerce Liste, Analiz ve Tabloyu sistemden yazdırılabilir veya Excel, Word, PDF dosyası olarak bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Etüt Modülü

Etüt Modülü

Sınıf Etüdü, İsteğe Bağlı Etüt, Sınav Sonucuna Göre Otomatik veya Planlı Etüt verilebilir. Öğrenci-Öğretmen Etüt Kısıtlaması, Etüt Ceza Kontrolü yapılabilir. Önceden yapılmış etüt planlaması ile öğrencilerin online olarak kendi panellerinden etüt alması sağlanabilir. İki tarih arası Öğrencinin aldığı etüt, hangi öğretmen ne kadar etüt vermiş raporlanabilir. Etüt Alan öğrencilere Etüt/Yer/Zaman/ bildirimi SMS veya E-MESAJ ile gönderilebilir. Ayrıca etüt devamsızlığı da takip edilir.

Sınav Planlama Modülü

Sınav Planlama Modülü

Başta Ortak Sınavların olmak üzere yaptığınız tüm sınavların, Bina/Derslik/Sınıf kontenjanlarına göre Gözetmenler de dikkate alınarak sınav planlamaları yapılır. Bina/Sınıf/Gözetmen/Öğrenci Listeleri, Sınav Giriş Kartı Basımı, Sınıf Basında Sınav Giriş ve Cevap Kâğıdı Teslim Tutanağı, Sınav Salon Kapısı için yerleşim planı ve sınava girecekler listelerini alınabilir. Ayrıca Planlama sonrası, Yerleşim Planına Göre Optik Cevap Kâğıdı Kodlamak da mümkündür.

Ödev Takip Modülü

Ödev Takip Modülü

Ödev Yönetimi, farklı gruplar halinde tanımlamalar yapılarak takip edilebilir. Daha sonra açılan gruplara göre de raporlama almak mümkündür. Soru çözümü, test çözümü, ödevi yapıp yapmadığı, test bankası içinde yer alan herhangi bir testin ödev olarak verilmesi gibi çeşitli şekillerde ödevlendirme yapılabilir. Daha sonra belirtilen tarihler arası detaylı rapor almak mümkündür.

Rehberlik Modülü

Rehberlik Modülü

Rehber öğretmenin,rehberlik yönetimi açısından tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin tüm detay bilgileri(kayıt bilgisi, sağlık durumu, ekonomik durumu, ev yaşamı vs.) optik form aracılığı ile sisteme bir kere de aktarmak mümkündür. Rehber öğretmen, ajanda yönetim sistemi ile tüm ajandasını programdan takip edebilir. Kendisine gelen görüşme taleplerini ekranından takip ederek cevaplandırır. Öğrenci, veli, öğretmen, idareci gibi kurumda tanımlı herkes ile yaptığı birebir veya toplu olarak tüm görüşme kayıtlarını tutabilir. Yıllık plan çerçevesinde uygulamak istediği tüm Rehberlik Envanterlerini programdan değerlendirebilir. Hem görüşme kayıtları ile hem de uyguladığı rehberlik envanterleri ile tüm detaylı bilgileri alabilir. Ders öğretmenlerinin derslerine girdikleri sınıflardaki öğrencilerin yaptıkları yorumları görebilir ve istediklerini veli ile paylaşabilir. Rehber öğretmen yılsonu hazırlamak zorunda olduğu RAM raporunu sistemden otomatik olarak alır.

Ders öğretmenleri, sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencileri hakkındaki yorumlarını yazabilir. Rehber öğretmene sistem üzerinden öğrenci yönlendirebilir. Rehber öğretmenin izin verdiği Rehberlik Envanter sonuçlarını sistem üzerinden inceleyebilir.

Öğrenciler, sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, rehber öğretmenin izin verdiği kendisine uygulanmış Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını inceleyebilir. Rehber öğretmen ile sistem üzerinden görüşme talebinde bulunabilir. Otobiyografisini sistem üzerinden yazarak rehber öğretmene iletebilir.

Veliler, sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencisine uygulanmış Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını inceleyebilir, rehber öğretmene sistem üzerinden görüşme talebinde bulunabilir.

Envanter Modülü

Envanter Modülü

Birey Tanıma Teknikleri çerçevesinde hazırlanmış, başta İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ olmak üzere bir çok Birey Tanıma Envanter REHBERLİK VE ANKET MODÜLÜNDE uygulanabilir halde hazırdır. Modülde yer alan başlıca Envanterler; Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Mesleki İlgi Envanteri, Problem Tarama Listesi, Burdon Dikkat Testi, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Sosyometri, Kimdir bu? Kime Göre Ben Neyim?’dir. Ayrıca Kurum Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Öğretmen Memnuniyet Anketi ve Çalışan Memnuniyet Anketleri sistemde uygulanmaya hazır anketlerdir. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır.

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; öğrencilerin tek oturumda Öğrenme Stillerini, Kişilik Özelliklerini, Çalışma Davranışını, Mesleki Yönelimini, Alan Yeteneğini, Baskın Zekâsını tespit eden bütüncül bir uygulamadır. 4 sınıftan 12 sınıfa kadar uygulanabilen, geçerlik güvenilirliğini kanıtlamıştır.

Öğrenci Tanıma Formu; öğrencinin Eğitim, Sosyal, Sağlık, Ailevi, Anne-Baba, Kardeş gibi geçmişi ve bugününü tüm ayrıntısıyla sisteme yüklenmesine olanak sağlayan optik formdur. Bu form sayesinde öğrencilerin tüm detay bilgileri sisteme kolayca yüklenebilmektedir. Böylece Gerek Eğitsel, Gerek Mesleki, Gerekse Bireysel Rehberlik açısından çok önemli bilgilere, analiz ve tablolara sahip olunabilir.

Tercih Modülü

Tercih Modülü

LİSE TERCİH; LGS sınavları sonucu oluşan PUANA, GENEL BAŞARIYA, YÜZDELİK DİLİME göre tercih listesi oluşturabilir. Listeleri oluştururken İl, İlçe, Okul Türü, Yabancı Dil, Cinsiyet, Pansiyonlu ve Pansiyonsuz okullar dikkate alınarak tercih listesi hazırlanabilir. Taban Puanı olmayan okullar listesi alınabilir.

ÜNİVERSİTE TERCİH; YGS ve LYS Sınavları sonrasında oluşan Tüm PUAN TÜRLERİNE, GENEL BAŞARIYA, YÜZDELİK DİLİME göre tercih listesi oluşturulabilir.

  • PUAN, EK PUAN, ARALIKLI PUAN, PUANI OLMAYANLARA göre tercih listesi hazırlanabilir.
  • Tablo 4, Tablo 3A, Tablo 3B bazında tercih listesi hazırlanabilir.
  • Coğrafi Bölge, İl, Üniversite, Alan, Bölüm, Burs, Eğitim Süresi, İkinci Öğretim türlerine göre tercih listesi hazırlanabilir.
  • Devlet, Devlet Özel Statü, Vakıf, Kıbrıs, Yurtdışı ve Askeri Üniversite türlerine göre tercih listesi hazırlanabilir.

Öğrenci bazında birden fazla tercih hazırlanarak sistemde saklanabilir. Sonrasında hazırlanmış tercih listelerinde değişiklik yapılabilir. Tercih Listesini yazıcıdan alabilir, bilgisayarınıza XLS, DOC, RTF, PDF formatında kayıt edebilirsiniz.

İletişim Modülü

İletişim Modülü

SMS GÖNDERME ; Sınav Sonuçları, Devamsızlıklar, Ödeme Uyarı ve Bilgileri, Özel Gün Kutlamaları, Kullanıcı Şifreleri, Kurum Duyuruları, vb. gibi çeşitli mesajları gönderme imkânı vardır. Mesaj Gönderimleri doğrudan sistemde yer alan telefon numaralarına gönderilebildiği gibi, Excel Listesinde yer alan telefon numaralarına da mesaj göndermek mümkündür.

Gönderilen mesajlarla ilgili gün, ay, yıl bazında her tür rapor alınabildiği gibi, istenilen iki tarih arası için de ayrıntılı raporlar alınabilir. Giden Gitmeyen tüm mesajlar tarih, gün, saat, dakika bazında görülebilir. Ulaşmayan mesajlar 24 saat bekledikten sonraki ilk gece yarısı saat 00:00’da iade edilir. Sistem, Bilgi Mesajları ile Reklam Mesajlarını otomatik olarak ayırma özelliği ile 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe bütünüyle uygundur.

Yasaya uygun şekilde sorunsuz, kolay mesaj gönderme özelliğine sahiptir. Telefon Numarası kontrol sistemi sayesinde, 3 kez üst üste mesaj ulaşmayan numaraları, sorunlu numaralar listesine alır ve sistem sorumlusunu uyarır. Hatalı telefon numaraları sistem tarafından otomatik olarak belirlendiğinden, hatalı gönderim engellenerek, emek ve zaman tasarrufu sağlanır.

Datasis Yazılım, Donanım İletişim Yayıncılık Eğt. ve Sınav Hiz. Tic. Ltd. Şti. EKOMESAJ Telekomünikasyon İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İş Ortağı olup, kısa mesaj hizmetleri alanında aktif olarak, satış / pazarlama desteği vermektedir.

Alternate Text

E-MESAJ; interaktif mesaj sistemi. Kurumda mevcut birim ve bireylerin e-Kurum platformu üzerinden kendi aralarında haberleşme imkanı vardır.

Mobilizasyon Modülü

Mobilizasyon Modülü

Günümüz gelinen teknolojisinin cep telefonları ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçekliğe göre mobil versiyonları, Kurucu/İdareci/Öğretmen/Kullanıcı/Öğrenci/Veli her biri için ayrı olarak hazırlanmıştır. Kurum içindeki tüm paydaşlar kendileri ile ilgili bilgileri cep telefonları üzerinden de takip edebilirler.

Test Bankası Modülü

Test ve Sınav Bankası Modülü

Sistemde yer alan Ders-Ünite ve Konu bazında sınıflandırılmış HAZIR TESTLER yer almaktadır. İstediklerinizi sınıf içi uygulaması olarak kullanabilir, isterseniz öğrencilere ÖDEV olarak gönderebilirsiniz. Yine sistemde hazır KONU TARAMA, TYT, AYT, YKS, LGS sınavlarını çoğaltarak deneme sınavı olarak kullanabilirsiniz. Sistemde yer alan tüm Test ve Sınavların Cevap Anahtarları sistemde hazır olduğu için, herhangi bir sınav açma işlemi yapmaksızın anında değerlendirerek, Ders, Ünite, Konu ve Kazanım Analizlerini alabilirsiniz.

Soru Bankası Modülü

Soru Bankası Modülü

Ders bazında ünite/konu/kazanımlarına ayrıştırılmış hazır sorulardan oluşan soru bankası modülüdür. Sistemde çoktan seçmeli sorular olduğu gibi Klasik, Açık Uçlu, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma gibi farklı soru tiplerinden oluşan sorular da mevcuttur.

Soruların zorluk derecelerine göre de ayırım yapmak mümkündür. Program içinde yer alan hazır testlerden sınav hazırlanabileceği gibi istenilen kriterlere göre seçilecek sorulardan da sınav hazırlanabilir.

Online Modülü

Online Sınav Modülü

Test – Sınav Bankası ve Soru Bankası ile entegre çalışan ONLİNE sınav sistemidir. Tüm mobil cihazlarla uyumludur. Hazır testleri online sınav gibi kullanmanın yanı sıra, soru bankasından seçeceğiniz sorularla da online sınav hazırlamak mümkündür.

Muhasebe Modülü

Servis Modülü

Okul Yönetimi ve veliler cep telefonları üzerinden okul servislerini takip edebilirler. Okul İdaresi servislerin ne zaman okuldan ayrıldığını, servislerin o anda nerede olduklarını gibi gerekli bilgilere ulaşabilirler. Veliler de o anda servisin nerede olduğunu, servisin kendisine yaklaştığını takip edebilir.

Muhasebe Modülü

Sağlık Modülü

Öğrencilerin sağlık bilgilerinin tutulduğu bölümdür. Öğrenci Tanıma Formları kurumda uygulandıysa bu bilgiler de öğrencilerin sağlık bilgileri bölümüne aktarılmaktadır. Sağlık personeli revire gelen öğrencinin geliş sebebi, şikâyeti, belirti ve bulgu bilgisini, tedavi yönetimi gibi detayları ile programa işleyebilir. Hastaneye sev etmesi gerekiyorsa hangi kuruma yönlendirdiğine kadar işleyebilir. Ayrıca okulda yapılan tüm taramalar da gene programa kayıt edilebilir. İstenildiği takdirde yetkisi olan kullanıcılar tarafından da izlenebilir.

Muhasebe Modülü

Yemek Modülü

Kurumda sağlanan yemek hizmeti ile ilgili bilgilerin tutulduğu modüldür. Haftalık veya aylık olarak çıkacak yemek menüsü programa işlenebilir. Yetkisi olan kullanıcılar da bu bilgileri programdan takip edebilir. Yemek menüleri Sabah/Öğle/İkindi olarak ayrı ayrı girilebildiği gibi yemek vakitleri istenildiği gibi adlandırılabilir. Ayrıca her menünün altında yer alan yemeklerin kalori miktarları gibi alt detay bilgileri de işlenebilir.