Okul Kolej Eğitim Yönetim Programı

Neden Dersonom?


Öğrenci Merkezli Eğitim

Öğrenci merkezli eğitimin doğal bir sonucu olan Tam Öğrenme, eğitim kurumlarının öncelikli hedefi haline gelmelidir. Bu bağlamda, DERSONOM adlı rehberlik yapısı, ayrıntılı bir şekilde kurgulanmıştır. İlkadım Birey Tanıma Envanteri gibi bilimsel ve güvenilir birçok envanter kullanılarak öğrencinin eğitsel, mesleki ve bireysel özellikleri eksiksiz bir şekilde belirlenmekte ve bu sayede hem Tam Öğrenme hem de Doğru Yöneltme hedeflenmektedir.

DERSONOM, güçlü Tam Öğrenme ve Yönlendirme yapılarının etrafında Yönetim ve İletişim yapısını barındırmaktadır. Günümüz dünyasında, hızlı ve doğru karar verme yeteneğinin bireysel ve kurumsal fark yaratma açısından büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde, DERSONOM, güçlü iletişim altyapısı ve bütünleşik yönetim modülleri ile karar vericilere en doğru kararı en kısa sürede sunma imkanı sağlamaktadır.

Bu yeni eğitim anlayışı, öğrenci merkezli yaklaşımıyla öne çıkarken, Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini de içinde barındırmaktadır. Tam Öğrenme ve Doğru Yöneltme yapıları, DERSONOM'un temelini oluştururken, etkili iletişim ve entegre yönetim modülleri de sistemin başarısını desteklemektedir. Bu sayede, eğitim alanında köklü bir değişim ve kalite odaklı bir yaklaşım hedeflenmektedir.

Öğrenci Merkezli Eğitim

Tam Öğrenme
Tam Öğrenme

Eğitimde köklü değişikliklere yol açan 2003 İlköğretim ve 2009 Ortaöğretim Müfredatları, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimseyerek "Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını" - "Yeteneklerini ve İlgi Alanlarını" dikkate almayı vurgulamaktadır. Bu anlayış, Toplam Kalite Yönetimi prensiplerinin okula yansımasının bir sonucudur. Eğitim boyutunda ise, "Tam Öğrenme" yaklaşımı öne çıkmaktadır.

Bu yaklaşım, yapılandırmacı eğitim ilkesine dayanarak, her öğrencinin öğrenebileceği bir strateji olarak önem kazanmaktadır. Ayrıca, "Her Öğrenci Farklı Öğrenir" stratejisi de gözetilmektedir. Bu anlayışın okul düzenine entegre edilmesi ve tüm çalışmaların bu çerçevede planlanması, Toplam Kalite Yönetimi'nin okula olan yansımasını temsil etmektedir.