dersonom

Rehberlik Envanteri


Dersonom Rehberlik Envanteri ile çok yönlü rehberlik analizlerine ulaşın.

YAŞAM PENCEREM ANKETİ

YAŞAM PENCEREM ANKETİ ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır.

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim - Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla kullanılır.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim - Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla kullanılır.

KİMDİR BU?

Sınıfın sosyal yapısını tanıma amacıyla kullanılır. Bu teknik öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir.

KİME GÖRE BEN NEYİM?

KİME GÖRE BEN NEYİM? envanteri, öğrencilerin birlikte yaşadıkları çevre tarafından hangi özellikleri ile tanındıklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ

Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine ...

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

PROBLEM TARAMA TESTİ'nin amacı, öğrencilerin belli başlı problemlerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ'nin amacı, öğrencilerin sınav ile ilgili kaygılarını ve sebeplerini belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

SOSYOMETRİ

Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleri ile olan ilişki biçimi, grup içindeki alt grupları, klikleri, kısaca grubun gerçek durumunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.