Datasis Ürünleri Datasis Ürünleri

Okul Kolej Yönetim, Ölçme Değerlendirme Sistemi

dersonom

Neden Dersonom?


Dersonom Kolej Yönetim Sistemi farkını keşfedin.

Dersonom

Eğitim anlayışına köklü değişiklikler getiren, 2003 İlköğretim ve 2009 Ortaöğretim Müfredatlarında; Toplam Kalite Yönetimi anlayışının okula yansımasının sonucu olan "Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını" - "Yeteneklerini ve İlgi Alanlarını" dikkate alan ÖĞRENCİ MERKEZLİ bir eğitim anlayışı tarif edilmektedir.

90’lı yılların başlarında çalışmaları başlayan Toplam Kalite Yönetimi anlayışının eğitim boyutunda, TAM ÖĞRENME yaklaşımı yer almaktadır. Tam öğrenmeye giden süreçte “BÜTÜN ÖĞRENCİLER ÖĞRENEBİLİR” etkili bir stratejidir. Diğer strateji ise, “HER ÖĞRENCİ FARKLI ÖĞRENİR”dir. Bu anlayışın okula=kuruma yerleşmesi ve bütün çalışmaların bu çerçevede planlanıp gerçekleştirilmesi Toplam Kalite Yönetimi anlayışının okula=kuruma yansıması olacaktır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM’in doğal sonucu olan TAM ÖĞRENME; eğitim-öğretim hizmeti veren tüm kurumların öncelikli hedefi olmalıdır gerçeğinden hareketle, DERSONOM çok ayrıntılı bir REHBERLİK YAPISI üzerine oturtulmuştur. Başta İLKADIM Birey Tanıma Envanteri olmak üzere, bilimselliği, geçerlilik ve güvenilirliği yüksek bir çok Birey Tanıma Envanteri ile Öğrencinin Eğitsel, Mesleki ve Bireysel özelliklerinin eksiksiz belirlenmesiyle yalnız Tam Öğrenme değil, eş zamanlı olarak DOĞRU YÖNELTME de hedeflenmiştir.

DERSONOM’un güçlü TAM ÖĞRENME ve YÖNELTME Yapılarının çevresinde YÖNETİM ve İLETİŞİM Yapısı yer almaktadır.Bir defada hızlı ve doğru karar vermenin, bireysel ve kurumsal fark yaratma açısından büyük öneminin olduğu günümüz Dünyasında, DERSONOM; güçlü iletişim altyapısı ve bütünleşik yönetim modülleri ile sistemde var olan tüm karar vericilere en doğru kararı, en kısa sürede verme imkanı sunmaktadır.

Okul Kolej Yönetim - Ölçme Değerlendirme Sistemleri | Dersonom

Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Merkezli Yönetim Sistemi

TYT - AYT Puan Hesaplama Sistemi GS puan hesaplama, 2019 LGS, LGS hesaplama, LGS puan hesaplama Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Sistemi Açıklandı

DERSONOM’un YÖNETİM YAPISI "Kayıt, Muhasebe, Personel Takibi, Devam Devamsızlık ve Planlama Modülleri" olmak üzere 5 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un TAM ÖĞRENME YAPISI "Sınav, Ölçme Değerlendirme, Rehberlik, Ödev Takibi, Etüt, Sınav Planlama Modülleri" olmak üzere 5 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un YÖNELTME YAPISI "Rehberlik, Envanter ve Tercih Modülleri" olmak üzere 3 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un İLETİŞİM YAPISI "SMS ve Mobilizasyon Modülü" olmak üzere 2 Modülden oluşmaktadır. DERSONOM’un DESTEK YAPISI "Test ve Sınav Bankası, Soru Bankası ve Online Sınav Modülü" olmak üzere 3 Modülden oluşmaktadır.

2020 YKS puan hesaplama DERSONOM; beş önemli bileşenin altında yer alan 18 Modülden oluşan "Öğrenci Gelişimi, Öğretmen Başarısı, Kurum Yönetimi, Veli Gözetimi" açısından tam bir bütünleşme sağlayan internet tabanlı BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİDİR. DERSONOM, beş bileşeninin altında toplanan 18 Modülü OKUL, ÖZEL OKUL, KOLEJ vb. Eğitim Kurumlarında günlük iş ve işlemler esnasında oluşan bilginin, tüm paydaşlarca hızla paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.DERSONOM’un üretimindeki temel amaç, TAM ÖĞRENMEYİ, MUTLAK BAŞARIYI, SÜREÇ YÖNETİMİNİ, ÖZ DENETİMİ sağlamaktır.